Terzi Kendi Söküğünü Dikiyor...
:)

ibrahim@buluter.com